Importanţa proprietaţii intelectuale in mediul de afaceri

Cu siguranţă aţi auzit deseori vorbindu-se despre noţiunea de „proprietate intelectuală”, mai ales având în vedere mediul de afaceri înconjurător, dezvoltarea concurenţei şi principiile comerciale de largă aplicabilitate. Insă, răspunsurile la întrebări de genul: „Ce reprezintă de fapt proprietatea intelectuală?”, „Cum mă poate apăra un drept de proprietate intelectuală recunoscut?”, „Ce beneficii am în calitate de titular de drepturi?”, „La ce riscuri supun compania dacă nu am afacerea protejată?” sunt poate mai puţin înţelese sau explicate în mod concret, de către sursele de informaţie înconjurătoare.

De aceea articolul îşi propune să explice pe înţelesul tuturor care sunt de fapt elementele de bază pe care orice persoană fizică sau entitate juridică ar fi oportun să le cunoască despre acest domeniu. O informaţie corectă este vitală pentru a înţelege noţiunile şi pentru a stabili astfel o adevărată strategie de proprietate intelectuală, care poate preîntâmpina o serie de probleme apărute în mod curent în activitatea comercială.

În general, veţi găsi o formă de proprietate intelectuală sau industrială oriunde în lume şi chair în imediata dumneavoastră apropiere.

Aceasta este de fapt motorul care face o societate să crească şi să evolueze: produse, servicii, diferite creaţii, modele, desene, diferite semne utilizate în activitatea comercială, tehnologii diverse, concepte, toate acestea au un singur punct de plecare comun: mintea umană. Absolut orice este creat de om este în realitate rezultatul unui proces de creaţie intelectuală a unor persoane şi corect ar fi să fie protejate, pentru a recunoaşte în fapt şi în drept o creaţie individuală în sine.

Unele dintre cele mai uzuale drepturi de proprietate intelectuală şi industrială sunt: mărcile înregistrate, desene şi modele, brevete de invenţie, drepturi de autor. Toate acestea includ semne, cuvinte, forme, culori, invenţii, muzică, literatură, fotografie, lucrări artistice, arhitectură şi orice alt tip de creaţie, artisitcă sau cu aplicabilitate comercială, adică într-o afacere.

Drepturile de proprietate intelectuală sunt bunuri ale minţii umane, care nu au o existenţă materială sau o substanţă fizică concretă – bunuri necorporale – iar acesta este principalul motiv pentru care cele mai multe din afaceri nu-şi protejează drepturile de proprietate industrială sau intelectuală – nu sunt convinşi că acestea chiar contează şi că sunt veritabile drepturi de proprietate.

Drepturile de proprietate intelectuală sunt veritabile drepturi de proprietate, probabil chiar cele mai valoroase active pe care le deține o afacere în sine.

Sunt drepturi de „proprietate” – vorbesc despre proprietate, exclusivitate, distinctivitate, exact la fel ca şi un drept de proprietate asupra unui bun imobil, care are o existenţă fizică, de exemplu un apartament.

In timp ce legislaţia de proprietate intelectuală a evoluat de-a lungul timpului, tocmai în secolul al 19-lea  s-a început utilizarea termenului de „proprietate intelectuală”, iar începând din secolul 20 a devenit extrem de cunoscut în marea majoritate a ţărilor din lume. În fapt, aspecte legale privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi recunoaşterea substanţei lor juridice au intervenit în jrul anului 1873, atunci când expozanţii străini care participau în general la Expoziţia internaţională de invenţii de la Viena au refuzat să mai participe, întrucât le era teamă că ideile lor vor fi furate efectiv şi apoi exploatate de către terţi din alte state.

Orice afacere implică timp, energie şi bani. Investiţii şi multă muncă. Un drept real de proprietate, aşa cum este o marcă înregistrată, un design deosebit, un brevet de invenţie sau un drept de autor vă oferă drepturi exclusive de exploatare, în acelaşi timp cu o recunoaştere oficială a titularului de drepturi. Consecinţa firească este fidelizarea clientelei şi obţinerea profitului majorat din afacere.

Ce reprezintă de fapt o MARCA?

Marca reprezintă, în accepţiunea legiuitorului român, un semn susceptibil de reprezentare grafică, capabil să asigure diferenţierea dintre produsele sau serviciile unor întreprinderi, de cele aparţinând altor întreprinderi. Cu alte cuvinte, este însemnul (sigla, denumirea, imaginea, simbolul) sub care vă comercializaţi produsele şi/sau serviciile afacerii, constituind în fapt elementul care exercită o presiune extrem de puternică asupra pieţei şi determină indirect succesul sau eşecul afacerii în ansamblu.

Nu de puţine ori, alegerea consumatorului se defineşte în funcţie de marcă: cumpărăm un produs Marca A, apelăm la serviciile firmei B, recunoaştem un simbol pe care îl vedem, ca aparţinând firmei C. Alegem sau identificăm „o marcă” pentru că ne inspiră încredere, şi-a dovedit calitatea produselor/serviciilor, a investit în imagine, a demonstrat interes pentru nevoile reale ale consumatorilor, definindu-şi în timp poziţia pe piaţa de profil.

Ce se poate proteja ca Marcă?

Legea enumeră câteva elemente specifice care pot constitui marcă: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale, forma produsului sau a ambalajului, combinatii de culori, holograme, semnale sonore, precum si orice combinaţie a acestora. Condiţiile de bază sunt ca aceste semne să fie susceptibile de reprezentare grafică şi să aibă capacitatea de a distinge între produse/servicii, respectiv între comercianţi.

Este important de reţinut că nu orice semn care se depune la O.S.I.M. se bucură automat de protecţie. Marca trebuie să îndeplinească anumite criterii stabilite de legiuitor, pentru a fi capabilă să-şi îndeplinească funcţiile. Ca să îndepliniţi în mod corect toate cerinţele, astfel încât marca să nu fie respinsă de la protecţie şi implicit să pierdeţi banii investiţi, este indicat să apelaţi la consiliere de specialitate.

Care sunt funcţiile de bază ale Mărcii?

Funcţiile de bază ale mărcii sunt, în principal, de diferenţiere a comercianţilor între ei şi de protecţie a afacerii proprii. Totuşi, dată fiind natura complexă a relaţiilor comerciale din mediul concurenţial, acestea se completează cu alte funcţii şi beneficii interconectate: reprezintă o garanţie a calităţii serviciilor/produselor pe care le oferiţi, fiind direct legată de reputaţia şi imaginea firmei, de marketingul şi dezvoltarea afacerii, de creşterea vânzărilor, de exploatare economică a imaginii, de fapt de întreg mecanismul economic care face o afacere sa fie de succes.

Cine poate avea Marcă înregistrată?

Orice persoană fizică sau juridică poate fi titular al unei mărci. Aşadar, marca înregistrată nu este apanajul firmelor mari, cu resurse financiare semnificative. Dimpotrivă, mărcile cunoscute, pe care cu toţii le identificăm în viaţa de zi cu zi, sunt rezultatul unor afaceri care au avut un început şi au creat o marcă, întrucât „toate afacerile mari au fost odată mici”. Costurile pe care le implică obţinerea protecţiei asupra mărcii sunt accesibile tuturor, raportat la beneficiile dobândite prin înregistrare şi la perioada îndelungată de protecţie (10 ani), în care nu mai sunt alte taxe, iar toate drepturile sunt active.

Care sunt beneficiile mărcii înregistrate pentru o afacere? De ce să înregistrăm şi să protejăm o marcă dacă avem o afacere? Sunt nenumărate avantajele comerciale şi economice ale unei mărci înregistrate, însă vom prezenta succint în continuare câteva dintre acestea.

In primul rând este esenţial pentru mediul de afaceri să aibă drept de proprietate recunoscut oficial de către statul român pe ceea ce a creat un întreprinzător. Certificatul de înregistrare al mărcii este un act (fizic) de proprietate asupra afacerii dumnavoastră, care vă certifică drepturile pe care le deţineţî în calitate de titular, în exclusivitate pentru întreg teritoriul României pentru mărcile naţionale protejate la OSIM.

Este apoi absolut necesar să vă protejaţi de furtul concurenţei din piaţa în care activaţi. De cele mai multe ori, concurenţa pur şi simplu se „inspiră” din afacerea dumneavoastră sau vrea să crească la umbra succesului obţinut cu mult efort şi să vă creeze prejudicii grave şi implicit pierderea clienţilor, în detrimentul profitului.

De asemenea, orice întreprinzător are nevoie să se apere eficient, cu mijloace legale concrete, în situaţia în care orice terţ invocă diferite drepturi anterioare asupra denumirii afacerii sale: de exemplu, astăzi sunteţi notificat de către un terţ care vă interzice utilizarea denumirii sub care afacerea vă este cunoscută, pentru motivul că îi încălcaţi anumite drepturi pretins deţinute, cum ar fi o denumire similară, iar dumneavoastră produceţi în fapt un risc de asociere şi de confuzie cu marca sa.

Cum vă puteți apăra drepturile?

Ce elemente veţi aduce în sprijinul afirmaţiilor dumneavoastră? Dacă aveţi marcă înregistrată, puteţi oricând să invocaţi certificatul de înregistrare al mărcii şi beneficiaţî de protecţia oferită de legiuitorul român, iar terţul nu va avea succes în demersurile iniţiate.

În calitate de titular de drepturi de marcă înregistrată, puteţi oricând pe durata protecţiei să interziceţî terţilor utilizarea unor denumiri identice sau similare cu marca dumneavoastră. Ce rezultat are acest demers? In fapt, vă asigură distinctivitatea necesară pentru a fi cu uşurinţă identificat de către clienţi. Dacă vă diferenţiaţi produsele şi serviciile de cele ale concurenţilor şi vă protejaţi drepturile asupra acestor elemente de distinctivitate, veţi reuşi în termen rezonabil să realizaţi o creştere a vânzărilor şi o majorare a profitului afacerii.

Suntem încă într-o perioadă de criză, în care orice cost suplimentar contează, iar investitia financiară în „marca înregistrată” este foarte mică raportat la perioada de 10 ani de protecţie, în care nu mai sunt alte costuri, dar toate beneficiile sunt active. De asemenea, incomparabil mai mici faţă de situaţia în care, după ce aţi investit în afacere, aţi putea fi pus în situaţia de a nu vă putea apăra în mod legal în faţa concurenţilor dumneavoastră, cu costuri mult mai mari (avocaţi, procese, notificări, plângeri penale), chiar în această perioadă de criză.

Mai mult, a nu avea o marcă înregistrată în condiţiile pieţei actuale, echivalează cu a nu prezenta suficiente garanţii asupra calităţii şi seriozităţii produselor sau serviciilor afacerii respective. De multe ori, partenerii sunt din afara României, unde absolut toate activele de proprietate intelectuală se înregistrează, iar aceşti parteneri cunosc foarte bine, dar mai ales apreciază un partener care este titular de drepturi asupra respectivei afaceri, întrucât reprezintă indirect respectul şi preţuirea pe care proprietarul le manifestă pentru propria afacere.

Totodată, marca înregistrată este un activ valoros în cazul unor francize, cesiuni sau vânzări de afacere, oferind un element suplimentar în negocierea cu terţii interesaţi.

Nu în ultimul rând, oricine va vedea semnul R in cerculeţ, semnul mărcii înregistrate şi protejate, va şti că sunteţi un partener serios şi demn de încredere, iar pentru cei care ar dori să se „inspire” din afacerea dumneavoastră, este un avertisment clar privind dreptul de proprietate recunoscut şi protejat de legea română, care vă oferă mijloacele legale necesare pentru a vă apăra drepturile şi interesele legitime.

În concluzie, apreciem că, în mediul de afaceri actual, este de o reală importanţă identificarea, protejarea şi apărarea constantă a oricăror drepturi de proprietate intelectuală deţinute, precum şi fructificarea acestora în conformitate cu prevederile legale, pentru maximizarea beneficiilor pe care legiuitorul le-a pus la dispoziţia titularilor de drepturi.

Acest articol a fost prezentat în cadrul Conferinţei cu participare internaționala, organizata de UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, 1-2 Aprilie, 2016, Tg. Jiu, Romania
„Importanța proprietății intelectuale în mediul de afaceri – Marca Înregistrata ®”
Avocat proprietate intelectuala,drd. SIRBU Cristina Adriana
                București, Romania, cristina.sirbu@keygroup.ro.

Cristina Adriana SÎRBU

"Despre Marca Inregistrata" - Avocat proprietate intelectuala,drd. SIRBU Cristina Adriana

Cristina este avocat definitiv specializat în proprietate intelectuala, cu peste 13 ani de experiența în acest domeniu precum și în dreptul afacerilor, media, online, audiovizual, marketing, drepturi sportive și concurenta. Licențiata in științe juridice, a absolvit un master în Dreptul Afacerilor și este doctorand în drept comercial; Cristina deține certificări, diplome și distincții în domeniile de expertiza, inclusiv calitatea de consilier afaceri europene, expertjurist, mediator titular, membru in Comitetul Executiv si Seful Comisiei de admitere in Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala in Romania precum si membru ANEVAR pe specializarea evaluarea intreprinderilor. 

Scrie in mod frecvent articole de specialitate in reviste (Business Woman), publica lucrari de drept comercial, proprietate intelectuala si industriala, participa cu regularitate la conferinte, inclusiv in calitate de speaker iar la debutul in profesie, a lucrat timp de 7 ani in cadrul Televiziunii Romane (TVR).


KEYGROUP este primul grup din România specializat în proprietate intelectuală şi dreptul afacerilor, o  echipă dinamică şi complexă, formată din avocaţi, consilieri în proprietate intelectualã, mediatori, experţi economişti şi suport ethnic conex (arhitecţi, ingineri, graficieni). Ne recomandă experienţa a sute de proiecte finalizate cu succes!

2016-11-21T02:10:14-05:00
error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!