Proprietate Intelectuala. Sentinta penala nr. 481/D din 25.09.2008 a Tribunalului Cluj 2016-11-21T02:10:08-05:00

Proprietate Intelectuala. Sentinta penala nr. 481/D din 25.09.2008 a Tribunalului Cluj

Savarsirea infractiunii de reproducere fara drept a inregistrarilor sonore ale unui producator.

Prin sentinţa penală nr.481 din 25 septembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(…), a fost condamnat inculpatul: S. N., fiul lui P. şi S. N., născut la data de 06.08.1972 în T, jud. C, cetăţean român, studii 12 clase şi 2 ani şcoala postliceală, căsătorit, un copil minor, E.. în T,(…), jud. C, fără antecedente penale, CNP (…), la pedepsele de: 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de reproducere fără drept a înregistrărilor sonore ale unui producător, prev. de art. 142 lit. l din Legea nr. 8/1996 cu art. 41 al. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen.; 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de difuzare fără drept a I. sonore ale unui producător, prev. de art. 142 lit. m din Legea nr. 8/1996  cu art. 41 al. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen.; 5 (cinci) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de reproducere fără drept a operelor de autor, prev. de  art. 142 lit. a din Legea nr.8/1996 cu art. 41 al. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen. şi 5 (cinci )luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de difuzare fără drept a operelor de autor, prev. de art. 142 lit. b din Legea nr. 8/1996 cu art. 41 al. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen.

În baza art. 33 lit. a C.pen. s-a constatat că aceste infracţiuni sunt concurente şi în baza art. 34 lit. b C.pen. s-a dispus contopirea pedepselor aplicate pentru acestea, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea, de: 5 ( cinci) luni închisoare.

În baza art. 81, 82 C.pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 5 luni.

În baza art.359 C.p.pen. i s-a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 C.p n. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

In baza art. 71 C.pen. i s-a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II şi b C.pen., începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art. 71 al. ultim C.pen. s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pedurata suspendării conditionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 14, 346 C.p.pen. şi art. 998 C.civ. a fost admisă acţiunea civilă formulată de părţile vătămate, sens în care a fost obligat inculpatul să plătească acestora despăgubiri civile după cum urmează: către partea civilă U.P.F.R. (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România) cu sediul În B,(…) B, suma de 29751,1 lei, către partea civilă F. Arts J.., prin reprezentant avocat (…) E. din B, str. (…). (…) nr. 8, sector 5 suma de 21240 lei, către partea civilă N. D., prin reprezentant avocat (…) E. din B, str. (…). (…) nr. 8, sector 5, suma de 20896 lei, către partea civilă B. J. prin reprezentant avocat (…) E. din B, str. (…). (…) nr. 8, sector 5, suma de 76397 lei, către părţile civile E. Universal H., E. F. şi T. F. prin reprezentant avocat (…) E. din B, str. (…). (…) nr. 8, sector 5 suma de 7094 lei.

S-a constatat că RO B. cu sediul în B, Calea N. nr. 201, . 9, . A, . 17, sector 2 nu are calitatea de reprezentant al ” N. Case de G. Americane”şi prin urmare nici dreptul de a formula pretenţii civile În cauză.

În baza art.118 lit. b C.pen. s-a dispus confiscarea specială de la inculpat în favoarea statului a unităţii centrale şi a inscriptorului, precum şi a accesoriilor ridicate de organele de poliţie, folosite la comiterea faptelor, corpuri delicte aflate în prezent la sediul O.R.D.A. din B, Calea E. nr. 91-93, . II, sector I.

În baza art. 118 lit. a C.pen. s-a dispus confiscarea specială de la inculpat în vederea distrugerii a celor 2931 produse tip compact disc reproduse fără drept de către inculpat, depozitate în prezent la sediul O.R.D.A.

În baza art. 118 lit. e C.pen. s-a dispus confiscarea specială de la inculpat în favoarea statului a sumei de 2160 lei obţinută prin săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii.

În baza art.191 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, În sumă de 800 lei.

Pentru a hotărî astfel instanţa a reţinut că în cursul lunii mai 2004 organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului T, Biroul de Investigare a Fraudelor, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în imobilul situat pe strada (…) (…) din municipiul T, în care domicilia inculpatul S. N., sunt desfăşurate activităţi de reproducere şi difuzare ilicită a unor opere de creaţie intelectuală, existând indicii privind încălcarea dispoziţiilor prevăzute de Legea nr.8/1996 privind drepturile de si conexe.

La data de 04 mai 2004, cu ocazia activităţilor specifice desfăşurate, organele de cercetare penată au identificat în apropierea locuinţei mai sus indicate pe martorii T. J.-H. şi T. E. , având asupra lor un număr de 6 CD-uri inscripţionate cu opere muzicale, format „mp3”, despre care martorii au arătat că au fost inscripţionate de către inculpatul S. N. în locuinţa sa şi apoi comercializate, preţul achitat fiind de 18,5 RON de către martorul T. şi respectiv 17,5 RON de către martorul T.. Constatările făcute au fost consemnate în procesul-verbal întocmit, fiind luată măsura ridicării compact discurilor întrucât prezentau caracteristici de mărfuri pirat.

Existând indicii temeinice cu privire la faptul că în locuinţa situată pe(…) sunt desfăşurate activităţi de reproduc ere şi difuzare fără drept a operelor de autor şi conexe, precum şi cu privire la faptul că în locuinţă este deţinută aparatură de înregistrare şi stocare de date, s-a solicitat instanţei de judecată autorizarea efectuării unei percheziţii domiciliare. Prin încheierea penală nr. 318/6 mai 2004, J u d e c ă t o r i a T u r d a a autorizat actul procedural .

La data de 6 mai 2004, organele de cercetare penală au procedat la efectuarea percheziţiei domiciliare, în prezenţa inculpatului S. N. şi a martorilor asistenţi, fiind descoperite un număr de 2931 produse tip compact disc ce conţineau înregistrări sonore, video şi produse soft, prezentând caracteristicile produselor pirat.

Obiectele corp delict au fost ridicate împreună cu o bucată hard disk marca „J.” şi o bucată CD E. marca „B.”, fiind redate detaliat în procesul-verbal de percheziţie şi anexele acestuia; au fost efectuate fotografii, fiind întocmită planşă fotografică.

Inculpatul S. N. nu a prezentat acte care să ateste faptul că titularii drepturilor de autor i-au transmis drepturile patrimoniale de a reproduce şi respectiv de a difuza operele, existenţa şi conţinutul contractului de cesiune dovedindu-se numai prin forma scrisă a acestuia conform prev. art. 42 din Legea 8/1996. De altfel, în cursul efectuării percheziţiei S. N. a recunoscut că desfăşoară acţiuni de reproduc ere şi difuzare de opere de aproximativ un an de zile, produsele pirat fiind comercializate în schimbul unor sume cuprinse între 3,5-5 RON/CD .

Existând date certe privind producerea de opere pirat, în cauză s-a solicitat Oficiului Român pentru Drepturile de Autor analiza CD-urilor descoperite în locuinţa folosită de către învinuit, a aparaturii utilizate, precum şi a celor 6 produse ridicate anterior de la martorii mai sus indicaţi. în cursul urmăririi penale, în prezenţa învinuitului şi a apărătorului acestuia, procurorul a procedat, la sediul O.R.D.A., la desigilarea cutiilor în care au fost ambalate corpurile delicte, fiind efectuate capturi de ecran şi listări ale conţinutului fişierelor, sens în care a fost întocmit procesul-verbal de la filele 126-128.

Potrivit constatării tehnico-ştiinţifice întocmite de către Biroul expertize din cadrul O.RD.A, verificările efectuate au demonstrat existenţa unui număr de 2931 produse tip compact disc, ce prezintă caracteristici de mărfuri pirat, dintre care: un număr de 1351 compact discuri sunt videograme (înregistrate cu operă audiovizuală); un număr de 144 compact discuri sunt fonograme (înregistrate cu operă muzicală) şi un număr de 1361 compact discuri sunt produse soft (înregistrate cu programe pentru calculator).

A rezultat de asemenea că dintre videograme, un număr de 147 CD-uri conţin înregistrări audiovizuale cu caracter pornografic. Cele 6 bucăţi compact discuri sunt produse pirat, conţinând înregistrări sonore.

Pentru a concluziona că operele au fost reproduse fără drept, experţii O.R.D.A. au avut în vedere faptul că CD-urile nu sunt inscripţionate cu codul producătorilor şi celelalte coduri obligatorii produselor originale, copertele sunt realizate artizanal, nu prezintă grafică, nu conţin menţiuni referitoare la titlu, conţinut, numele şi sigla producătorului, etc. Verificarea compact discurilor a demonstrat că acestea conţin fişiere cu extensiile mp3, avi, mpg, mpeg, asf, dat, reprezentând opere audiovizuale şi respectiv muzicale sau programe pentru calculator. Dintre produsele examinate s-a reţinut că 54 compact discuri sunt defecte, imposibil de accesat, astfel că nu a putut fi identificat tipul şi titlul operelor reproduse pe acestea.

În anexele procesului verbal de constatare sunt redate titlurile producţiilor sonore ale operelor audiovizuale şi programele pentru calculator. Precizăm că a fost anexat la procesul-verbal de constatare un compact disc ce conţine în integralitate constatările expertului, întrucât conţinutul anexei 3 (elementele de identificare pentru un număr de 1204 videograme pirat) fiind extrem de extins nu a fost posibilă decât imprimarea parţială .

În cuprinsul procesului-verbal de constatare, la pct. C, sunt detaliate verificările şi rezultatul acestora efectuate asupra hard disk-ului marca „J.” ridicat anterior, constatându-se existenţa de programe pentru calculator reproduse (instalate/stocate) pentru care nu a existat autorizarea titularului de drepturi; au fost identificate programe pentru calculator ce funcţionează în regim „T.” sau „G.”, ce nu necesită licenţiere de utilizare. Au fost efectuate capturi de ecran cu privire la conţinutul hard disk-ului, redate în anexa l.

Pe cea de-a treia partiţie a I.-ului s-a constatat existenţa de fişiere cu extensia „avi” ce conţin opere audiovizuale şi fişiere cu extensia „mp3” ce conţin opere muzicale, conţinutul fiind redat în anexele procesului-verbal. Au fost identificate fişiere cu extensia „doc” şi „txt” ce conţin comenzi, liste de preţuri sau cereri, redate la filele 174-176. S-a constatat că videogramele tip compact disc ridicate de la inculpat conţin stocate opere cu titlurile menţionate, ce se regăsesc în fişierul cu denumirea „G..doc”.

Experţii O.R.D.A. au menţionat faptul că s-a procedat la verificarea fişierului „O.-O.”, constatându-se că ultima înregistrare a fost realizată la data de 20 aprilie 2004 pe o unitate D.-E. marca „B.”, cu seria 41FF60FC(…). Concluzionăm, aşadar, raportat la constatările efectuate, că inculpatul a realizat produse pirat, metoda folosită fiind aceea de inscripţionare a operelor, utilizând compact discuri de tip înregistrabil procurate din comert.

În faza de urmărire penală au fost audiate în calitate de martori celor două persoane identificate la data de 4 mai 2004, numiţii T. J.-H. şi T. E., care au cumpărat produsele oferite de către învinuit, rezultând din declaraţiile date că preţul unui CD E. între 3,5 – 5 lei, sume încasate de către învinuit.

Cu prilejul ascultării sale în faza de urmărire penală, inculpatul S. N. a recunoscut săvârşirea infracţiunilor, precizând şi descriind modalitatea concretă în care a realizat copii ale operelor originale şi a desfăşurat activitatea de difuzare a acestora. Ulterior, inculpatul nu a mai putut fi audiat, acesta părăsind teritoriul României în cursul anului 2006.

În faza de judecată au fost audiaţi martorii E. E. şi U. P., care şi-au menţinut declaraţiile formulate anterior, fiind imposibilă audierea nemijlocită a celorlalţi martori din rechizitoriu, în condiţiile în care din procesele verbale de executare a mandatelor de aducere a reieşit că aceştia sunt plecaţi în străinătate, sens în care s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 327 al. 3 C.p.pen.

Potrivit Legii nr. 8/1996 nemodificate, prin reproducere se înţelege realizarea uneia sau mai multor copii ale unei opere, indiferent de forma materială, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau vizuale a unei opera precum şi stocarea permanentă sau temporară a acesteia cu mijloace electronice (art. 14 alin. 1) în timp ce acţiune a de difuzare presupune distribuirea către public a originalului ori a copiei unei opere prin vânzare, închiriere, împrumut sau orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit (art. 14 alin. 2).

Coroborând probele administrate pe parcursul procesului penal, inclusiv declaraţia inculpatului S. N. prin care a recunoscut comiterea faptelor, se poate reţine că acesta în perioada 2002 – 20 aprilie 2004, a reprodus fără acordul titularilor legali de drepturi opere muzicale, audiovizuale şi programe pentru calculator fixate pe discuri optice -CD- pe care le-a comercializat ulterior, sumele obţinute fiind cuprinse între 3,5 – 5 lei/CD.

Urmare a concluziilor constatării întocmite de către a S., organele de cercetare penală au comunicat titularilor drepturilor de autor datele necesare în vederea exprimării poziţiei lor privind latura civilă a cauzei şi pentru a-şi manifesta voinţa în sensul tragerii la răspundere penală a autorului faptelor.

Astfel, la data de 10.06.2004, U.P.F .R. a formulat plângere prealabilă împotriva inculpatului pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 142 lit. m şi 1 din Legea 8/1996 (de reproducere şi difuzare fără drept a înregistrărilor sonore), opere de creaţie intelectuală protejate prin Legea 8/1996 . Partea civilă a formulat pretenţii parţiale, în sumă de 284,14 RON, la data de 01 septembrie 2006, fiind formulată constituirea de parte civilă cu privire la întreg prejudiciul, respectiv suma de 29.751,1 RON .

Partea civilă Electronic Arts, prin mandatarul său special, (…) E., a formulat la data de 26.07.2006 plângere prealabilă solicitând tragerea la răspundere penală a învinuitului S. N. pentru săvârşirea infracţiunilor prev de art 142 lit a şi b din Legea 8/1996, de reproducere şi difuzare fără drept a programelor de calculator ce constituie creaţia intelectuală a acestei firme. De asemenea au fost formulate pretenţii civile în sumă de 6000 EURO, respectiv suma de 21.240 Ron calculată la cursul BNR de la data constituirii de parte civilă. lndicarea operelor reproduse fără autorizare precum şi modul de calcul al prejudiciului este redată detaliat în cuprinsul plângerii prealabile.

La data de 17.07.2004 N. D. şi B. lncorporated prin mandatarul lor special, (…) E., au formulat plângere prealabilă împotriva învinuitului pentru reproducerea şi difuzarea neautorizată a programelor pentru calculator create de acestea, formulând pretenţii tivite în sumă de 20896 RON ( N.) şi respectiv 76.397 RON (B.). În cuprinsul plângerii prealabile sunt indicate detaliat programele reproduse fără drept, titularul drepturilor şi modul de calcul al prejudiciului.

Plângere prealabilă au formulat, la data de 26 iulie 2006, părţile vătămate E. Universal H., E. F. şi T. F., prin mandatarul acestora, (…) E., formulând pretenţii în sumă de 2.000 euro, respectiv 7094 RON, calculat la cursul BNR la data constituirii de parte civilă .

Partea civilă RO-B. în calitate de reprezentant în România a N. Case de G. Americane” a formulat plângere la data de 27.09.2006 împotriva învinuitului S. N., solicitând tragerea la răspundere penală a acestui a pentru săvârşirea infracţiunilor prev de art. 142 lit a şi b din Legea 8/1996. Totodată a solicitat obligarea învinuitului la acoperirea prejudiciului cauzat în sumă de 32.759 RON . La filele 33-63 sunt redate titlurile ce conţin opere audiovizuale reproduse pe videogramele ridicate, pe baza cărora s-au calculat pretenţiile civile.

Având în vedere că perioada în care inculpatul şi-a desfăşurat activitatea infracţională este 2002-20 aprilie 2004, fiind anterioară modificării Legii 8/1996 prin Legea 285/30.07.2004, consideră că raportat la conţinutul infracţiunilor şi la limitele de pedeapsă prevăzute de actele normative sub secvente, legea mai favorabilă este Legea nr. 8/1996 nemodificată, cu atât 5 mai mult cu cât între reglementările succesive există corespondent, activitatea de reproducere fără drept şi respectiv de distribuire fără drept de opere fiind incriminată în prev. art. 139/6 alin. 1 şi 6, art. 139/9 şi respectiv art. 140 alin 1 lit. a din Legea 8/1996 modificată prin Legea 285/2004. De asemenea, se impune a fi reţinută incidenţa disp. art. 13 Cod penal privind legea penală mai favorabilă având în vedere modificările legislative aduse Legii 8/1996 de la data comiterii faptei până în prezent

În condiţiile în care prin faptele descrise anterior au fost prejudiciate în drepturile lor, mai multe părţi vătămate, respectiv U.P.F.R., N., S., Electronic Arts, B. J., E. Universal H., E. F. şi T. F. pluralitatea de părţi vătămate determinând incidenţa prev art. 33 lit. a C.pen. privind concursul real de infracţiuni.

În drept, faptele inculpatului S. N. care în perioada 2002 – 20 aprilie 2004, cu ajutorul unei unităţi centrale ce conţinea în structura sa inscriptor de discuri optice ( cd-writer), în mod repetat dar în baza unei rezoluţii infracţionale unice, a reprodus fără acordul titularilor de drepturi înregistrări sonore, pe care le-a comercializat prin intermediul anunţurilor publici tare, cauzând titularilor de drepturi, reprezentaţi de U.P.F.R., un prejudiciu total în sumă de 29.751,1 lei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de reproducere fără drept a înregistrărilor sonore ale unui producător şi difuzare fără drept a acestor opere, prev. de art. 142 alin. 1 şi m din Legea nr. 8/1996 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen.

Faptele aceluiaşi inculpat care, în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi modalitate, a reprodus fără drept şi apoi difuzat opere audiovizuale şi programe pentru calculator, prin acţiuni repetate săvârşite în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cauzând părţilor vătămate, titulari ai drepturilor de autor un prejudiciu în sumă de 158.386 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de reproducere şi difuzare fără drept a operelor de autor, prev. de art. 142 lit a şi b din Legea nr. 8/1996, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, s-au avut în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 C.pen. respectiv, gradul de pericol social concret al faptelor comise, limitele speciale ale pedepselor prevăzute de lege şi nu în ultimul rând, persoana inculpatului, aflat la o vârstă tânără, care audiat fiind în faza incipientă a procesului penal a recunoscut comiterea faptelor ce îi sunt imputate, însă ulterior a părăsit tara, plecând la muncă în străinătate şi care nu este cunoscut cu antecedente penale.

Raportat la toate aceste elemente de individualizare, instanţa a condamnat pe inculpatul S. N., la pedepse cu închisoarea după cu urmează: 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de reproducere fără drept a înregistrărilor sonore ale unui producător, prev. de art. 142 lit. 1 din Legea nr. 8/1996 cu art. 41 al. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen.; 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de difuzare fără drept a înregistrărilor sonore ale unui producător, prev. de art. 1421it. m din Legea nr.8/1996 cu art. 41 al. 2 C.pen. şi art. 13 C. pen.; 5 (cinci) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de reproducere fără drept a operelor de autor, prev. de art. 142 lit. a din Legea nr. 8/1996 cu art. 41 al. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen. şi 5 (cinci )luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de difuzare fără drept a operelor de autor, prev. de art. 142 lit. b din Legea nr. 8/1996 cu art. 41 al. 2 C. pen. şi art. 13 C.pen.

Având în vedere că toate aceste infractiuni au fost comise înainte de condamnarea inculpatului pentru vreuna dintre ele, instanţa a constatat în baza art. 33 lit. a C.pen. că aceste infracţiuni sunt concurente şi în baza art. 34 lit. b C.pen. a dispus contopirea pedepselor aplicate pentru acestea, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea, de: 5 ( cinci) luni închisoare.

Instanţa a constatat că sunt îndeplinite cerinţele cuprinse în art. 81 C.pen. referitoare la lipsa antecedentelor penale şi cuantumul pedepsei aplicate inculpatului iar raportat la circumstanţele personale ale inculpatului se poate aprecia că scopul pedepsei va putea fi atins şi fără privarea sa de libertate, sens în care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate prin prezenta hotărâre pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 5 luni închisoare, stabilit conform art. 82 C.pen.

În baza art.359 C.p.pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 C.pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 71 C.pen. s-a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II şi b C.pen., începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art. 71 al. ultim C.pen. s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

Părţile civile au formulat pretenţii în cauză după cum urmează: U.P.F.R. suma de 29.751,1 ; RO-B. suma de 32.759 lei ; N. D. şi B. J. sumele de 20.896 lei, respectiv 76.397 lei; F. ARTS suma de 21.240 lei iar E. UNIVERSAL H. E. F. ŞI T. F. – suma de 7.094 lei .

Conform art.139 al. 2 din Legea nr. 8/1996 aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 285/2004 „titularii ale căror drepturi au fost încălcate pot solicita instanţei de judecată sau altor organisme competente, după caz, recunoaşterea drepturilor lor şi constatarea încălcării acestora şi pot pretinde repararea prejudiciului calculat potrivit normelor legale; în cazul în care prejudiciul nu poate fi determinat în acest fel aceştia pot pretinde acordarea de despăgubiri reprezentând triplul remuneraţiilor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite”.

Astfel, aşa cum rezultă din adresele provenind de la părţile vătămate depuse la dosar, prejudiciul pretins a fost calculat în fiecare caz în parte, în funcţie de preţul de piaţă al operelor respective, utilizate fără licenţă şi apoi oferite spre comercializare, cu aplicarea dispoziţiilor enunţate mai sus, respectiv calculul prejudiciului a avut în vedere triplul remuneraţiei datorate.

Pe de altă parte, solicitarea apărătorului inculpatului referitoare la depunerea de către titularii drepturilor de autor a licenţelor prin care aceştia să facă dovada calităţi lor de titulari ai drepturilor de autor, nu poate fi primită această licenţă fiind tocmai un acord de voinţă între titularul dreptului de autor şi utilizator, în speţă inculpatul, dovada acestor licenţe fiind necesar a fi făcut de către acesta din urmă. În privinţa titularilor drepturilor de autor, legea care le reglementează nu instituie vreo formalitate anume de recunoaştere a acestei calităţi, printr-o înregistrare, autorizare, certificare sau altă formă de luare în evidenţă, în condiţiile în care potrivit art. 148 din lege titulari drepturilor de autor au dreptul să înscrie pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor menţiunea de rezervare a exploatării acestora, semnalată conform uzanţelor constând într-un simbol, în acest sens scriptele depuse la dosar fiind elocvente.

În speţă, inculpatul nu a făcut dovada existenţei licenţelor necesare desfăşurării activităţi de reproducere şi difuzare a operelor în discuţie, în condiţiile în care a recunoscut desfăşurarea unei atare activităţi în scopul comercializării produselor pirat astfel obţinute.

Pe cale de consecinţă, tribunalul a constatat că sunt îndeplinite cerinţele răspunderii civile delictuale, prevăzute de art. 998 C.civ., respectiv existenţa unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii şi comise cu forma de vinovăţie cerută de lege, sens în care în baza art. 14, 346 C.p.pen. şi art. 998 C.civ. a admis acţiunea civilă formulată de părţile vătămate, sens în care a obligat pe inculpat să plătească acestora despăgubiri civile după cum urmează:

– către partea civilă U.P.F.R. (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România) cu sediul În B,(…) B, suma de 29751,1 lei,

– către partea civilă F. Arts J.., prin reprezentant avocat (…) E. din B, str. (…). (…) nr. 8, sector 5 suma de 21240 lei,

– către partea civilă N. D., prin reprezentant avocat (…) E. din B, str. (…). (…) nr. 8, sector 5, suma de 20896 lei,

– către partea civilă B. J. prin reprezentant avocat (…) E. din B, str. (…). (…) nr. 8, sector 5, suma de 76397 lei,

– către părţile civile E. Universal H., E. F. şi T. F. prin reprezentant avocat

(…) E. din B, str. (…). (…) nr. 8, sector 5 suma de 7094 lei. Totodată, instanţa a constatat că RO B. cu sediul în B, Calea N. nr. 201, . 9, . A, . 17, sector 2 nu are calitatea de reprezentant al ” N. Case de G. Americane”şi prin urmare nici dreptul de a formula pretentii civile în cauză.

În baza art.118 lit. b C.pen. s-a dispus confiscarea specială de la inculpat în favoarea statului a unităţii centrale şi a inscriptorului, precum şi a accesoriilor ridicate de organele de poliţie, care au fost folosite de acesta la comiterea faptelor, corpuri delicte aflate în prezent le sediul O.R.D.A. din B, Calea victoriei nr. 91-93, . II, sector I.

În baza art. 118 lit. a C.pen. s-a dispus confiscarea specială de la inculpat în vederea distrugerii a celor 2931 produse tip compact disc reproduse fără drept de către inculpat, depozitate în prezent la sediul O.R.D.A.

În baza art. 118 lit. e C.pen. s-a dispus confiscarea specială de la inculpat în favoarea statului a sumei de 2160 lei obţinută prin săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii, astfel cum rezultă din declaraţia inculpatului.

În baza art.191 C.pr.pen. inculpatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 800 lei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat, în termen în termen legal, apel, inculpatul criticând soluţia primei instanţe ca nefiind temeinică şi legală.

În motivarea apelului său, inculpatul a învederat faptul că nu există probe de vinovăţie împotriva sa, acesta fiind un colecţionar de CD-uri cu muzică şi filme şi nu a urmărit obţinerea unui profit prin comercializarea acestora.

Faţă de această stare de fapt, pretenţiile părţilor civile apar ca nereale şi astfel nejustificate, mai ales că în cauză au fost vândute CD-uri într-un număr nesemnificativ, astfel că nu se justifică aplicarea art.139 alin.4 lit.a din Legea nr.8/1996.

Analizând hotărârea pronunţată prin prisma motivelor de apel formulate, a actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a dispoziţiilor legale în materie, curtea reţine următoarele:

În urma administrării unui vast probatoriu specific unor astfel de infracţiuni, completat în faţa instanţei de apel cu declaraţia inculpatului, a martorilor propuşi de acesta, precum şi cu expertiza informatică efectuată în cauză, la cererea inculpatului,curtea constată pe deplin dovedită vinovăţia inculpatului.

Sub aspectul stării de fapt se reţine că, în cursul lunii mai 2004 organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului T, Biroul de Investigare a Fraudelor, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în imobilul situat pe strada (…) (…) din municipiul T, în care domicilia inculpatul, sunt desfăşurate activităţi de reproducere şi difuzare ilicită a unor opere de creaţie intelectuală, existând indicii privind încălcarea dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 8/1996.

La data de 04 mai 2004, cu ocazia activităţilor specifice desfăşurate, organele de cercetare penată au identificat în apropierea locuinţei mai sus indicate pe martorii T. J.-H. şi T. E. , având asupra lor un număr de 6 CD-uri inscripţionate cu opere muzicale, format „mp3”, despre care martorii au arătat că au fost inscripţionate de către inculpatul S. N. în locuinţa sa şi apoi comercializate, preţul achitat fiind de 18,5 RON de către martorul T. şi respectiv 17,5 RON de către martorul T.. Constatările făcute au fost consemnate în procesul-verbal întocmit, fiind luată măsura ridicării compact discurilor întrucât prezentau caracteristici de mărfuri pirat.

Existând indicii temeinice cu privire la faptul că în locuinţa situată pe(…) sunt desfăşurate activităţi de reproducere şi difuzare fără drept a operelor de autor şi conexe, precum şi cu privire la faptul că în locuinţă este deţinută aparatură de înregistrare şi stocare de date, s-a solicitat instanţei de judecată autorizarea efectuării unei percheziţii domiciliare. Prin încheierea penală nr. 318/6 mai 2004, J u d e c ă t o r i a T u r d a a autorizat actul procedural .

La data de 6 mai 2004, organele de cercetare penală au procedat la efectuarea percheziţiei domiciliare, în prezenţa inculpatului S. N. şi a martorilor asistenţi, fiind descoperite un număr de 2931 produse tip compact disc ce conţineau înregistrări sonore, video şi produse soft, prezentând caracteristicile produselor pirat.

Obiectele corp delict au fost ridicate împreună cu o bucată hard disk marca „J.” şi o bucată CD E. marca „B.”, fiind redate detaliat în procesul-verbal de percheziţie şi anexele acestuia; au fost efectuate fotografii, fiind întocmită planşă fotografică.

Inculpatul S. N. nu a prezentat acte care să ateste faptul că titularii drepturilor de autor i-au transmis drepturile patrimoniale de a reproduce şi respectiv de a difuza operele, existenţa şi conţinutul contractului de cesiune dovedindu-se numai prin forma scrisă a acestuia conform prev. art. 42 din Legea 8/1996. De altfel, în cursul efectuării percheziţiei S. N. a recunoscut că desfăşoară acţiuni de reproduc ere şi difuzare de opere de aproximativ un an de zile, produsele pirat fiind comercializate în schimbul unor sume cuprinse între 3,5-5 RON/CD .

Audiat în faţa instanţei de control judiciar, inculpatul a încercat să acrediteze ideea că, nu desfăşura activităţile descrise mai sus, că nu a urmărit obţinerea unor venituri materiale din astfel de activităţi, fiind doar un pasionat colecţionar de CD-uri şi în mod cu totul excepţional, la cererea unor persoane a inscripţionat pentru acestea CD urile descoperite de organele de cercetare penală.

Martorii propuşi de inculpat, prietenii săi, D. N. şi respectiv J. B. , confirmă faptul că inculpatul era un pasionat colecţionar de CD-uri, pe care le achiziţiona prin intermediului ziarului „E.”, dar cu privire la numărul CD-urilor deţinute de către acesta există o mare diferenţă între ce a reţinut primul martor, 1500 de CD-uri, al doilea martor, 100 CD-uri şi cele 2931 produse descoperite de organele e cercetare penale.

Pe lângă aceste inadvertenţe clare, curtea apreciază că susţinerile martorilor referitoare la faptul că inculpatul este un pasionat colecţionar de CD-uri, nu exclud posibilitatea ca acesta să fi multiplicat CD urile deţinute şi să le fi comercializat.

De altfel, coroborând probele administrate în cauză, curtea constată dovedită fără urmă de echivoc activitatea infracţională a inculpatului, recunoscută de altfel de către acesta în faza de urmărire penală.

Apoi, din expertiza informatică întocmită în cauză, rezultă că tehnic vorbind, inscripţionarea CD-urilor descoperite se putea realiza în 40 de zile, fiind astfel înlăturată şi apărarea inculpatului referitoare la faptul că a deţinut inscriptorul doar o perioadă de timp scurtă, de circa 2 luni.

Faţă de cele de mai sus, se constată că prima instanţă a încadrat corect faptele comise şi i-a aplicat inculpatului o pedeapsă judicios individualizată, ţinând seama de criteriile de individualizare prev. de art.72 C.p., de împrejurările concrete de comitere a faptelor, precum şi de persoana inculpatului care a părăsit ţara cu toate că avea cunoştinţă de faptul că este cercetat penal.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, curtea constată că, instanţa de fond a pronunţat o soluţie corectă, în baza probelor de la dosar, ţinând seama de constatările ştiinţifice întocmite de către Biroul de expertize din cadrul P., în cadrul cărora s-a concluzionat că operele au fost reproduse fără drept aducând astfel prejudicii părţilor civile constituite în cauză.

Curtea apreciază că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.139 alin.2 din Legea nr.8/1996, prejudiciul cauzat fiind calculat în fiecare caz în parte, în funcţie de preţul de piaţă al operelor respective, utilizate fără licenţă şi apoi oferite spre comercializare, calculul prejudiciului a avut în vedere triplul remuneraţiei datorate.

Aşa fiind, constatând că, în cauză a fost pronunţată o hotărâre legală şi temeinică sub toate aspectele, curtea în baza art.379 pct.1 lit.b C.p.p. va respinge ca nefondat apelul declarat.

Va obliga pe inculpat să plătească în favoarea statului suma de 600 lei, cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul S. N., domiciliat în T(…), jud. C, împotriva sentinţei penale nr.481/D din 25.09.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j.

Obligă pe inculpat să plătească în favoarea statului suma de 600 lei, cheltuieli judiciare.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 22.06.2009.

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!