Clasificare Nisa 2016-11-21T02:10:12-05:00

CLASIFICARE NISA

Clasificarea internationala a marcilor (Clasificarea NISA) este o codificare a tuturor activitatilor pentru care se poate proteja o marca, similara Codurilor CAEN de la Registrul Comertului. Orice activitate (productie sau serviciu) se regaseste in clasificarea de la NISA.

Sunt 45 de clase NISA. Primele 34 de clase adresate marcilor de produse (respectiv producatorilor), iar clasele de la 35 la 45 sunt pentru marcile de servicii (respectiv prestatorilor de servicii).

O marca poate fi protejata pentru una sau mai multe clase Nisa, iar in cadrul clasei trebuie identificate in concret activitatile prestate sub marca. Serviciul de clasificare corecta este unul dintre serviciile oferite de catre KEYPI – Agetie de Proprietate Intelectuala. Beneficiul unei clasificari corecte este foarte mare pentru solicitant/titular, intrucat marca va fi protejata conform utilizarii sale prezente sau preconizat viitoare, evitandu-se situatiile in care se indisponibilizeaza clase neutilizate.

Aveti in continuare clasificarea generala NISA, iar daca nu va regasiti in clasificare sau nu identificati activitatile efectiv prestate, ne puteti contacta aici.

PRODUSE

Clasa 1Produse chimice pentru industrie, ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini articificale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte; compoziţii pentru stingerea incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea metalelor; produse chimice pentru conservarea alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în industrie;

Clasa 2Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini naturale în stare brută, metale sub formă de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;

Clasa 3 – Înălbitori şi alte preparate pentru spălare; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi;

Clasa 4 – Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi materiale pentru iluminat; lumânări şi fitiluri;

Clasa 5 – Produse farmaceutice şi de uz veterinar; produse sanitare de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide;

Clasa 6Metale comune şi aliajele acestora; materiale de construcţii metalice ; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căi ferate ; cabluri şi fire metalice neelectrice ; fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice cuprinse în alte clase; minereuri;

Clasa 7Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; maşini automate pentru vânzare;

Clasa 8 – Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;

Clasa 9Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, topografic, pentru fotografie, cinematografie, optică, cântărire,măsurare, semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; automate de vânzare şi mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament pentru stingerea incendiilor;

Clasa 10 – Aparae şi instrumente chirurgicale,medicale, stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice, material de sutură;

Clasa 11Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare;

Clasa 12 – Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe apă;

Clasa 13Arme de foc; muniţie şi proiectile; explozivi; artificii;

Clasa 14Metale preţooase şi aliaje ale acestora, produse din sau placate cu metale preţioase, care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii, pietre preţioase; ceasuri;

Clasa 15 – Instrumente muzicale;

Clasa 16Hârtie, carton şi produse din acestemateriale neincluse în alte clase; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie saumenaj; materiale pentru artişi; pensule;maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material didactic sau pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); caractere tipografice; forme de tipar;

Clasa 17 – Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,mică şi produse din acestemateriale, care nu sunt incluse în alte clase; materiale plastice extrudate; materiale de etanşare, de umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice;

Clasa 18Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase ; piei de animale; geamantane şi valize; umbrele şi bastoane; bice şi articole de şelărie;

Clasa 19Materiale de construcţii nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţii ;asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente (cu excepţia celor din metal);

Clasa 20Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn (neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau material plastic;

Clasa 21Ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale pentru perii; materiale de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite in construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase;

Clasa 22Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (neincluse în alte clase); materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului şi a materialelor plastice); materiale textile fibroase brute;

Clasa 23Fire de uz textil;

Clasa 24Ţesături şi produse textile neincluse în alte clase; cuverturi de pat şi de masă;

Clasa 25Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru acoperirea capului;

Clasa 26Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi; nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie; flori artificiale;

Clasa 27Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui din material textil;

Clasa 28Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun;

Clasa 29Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri ; compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

Clasa 30Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă;

Clasa 31 – Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase ; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; mâncare pentru animale; malţ;

Clasa 32Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi alte produse pentru prepararea băuturilor;

Clasa 33Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

Clasa 34 – Tutun, articole pentru fumători, chibrituri;

SERVICII

Clasa 35Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou;

Clasa 36Asigurări; afaceri financiare, monetare, imobiliare;

Clasa 37Construcţii, reparaţii, instalaţii;

Clasa 38Telecomunicaţii;

Clasa 39Transport; ambalare şi depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii;

Clasa 40Prelucrarea materialelor;

Clasa 41Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;

Clasa 42Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare hardware şi software;

Clasa 43 – Restaurante şi cazare temporară;

Clasa 44Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru animale; servicii din agricultură, horticultură şi silvicultură;

Clasa 45Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia bunurilor şi persoanelor servicii personale şi sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

error: Acest continut este protejat si nu poate fi copiat fara acordul administratorului!!